Kernekompetencer

Et firma med mange kompetencer inden for byggeri

Total- & hovedentrepriser


Her hos Cirkulært Byggeri har vi stor erfaring med af agere total- & hovedentreprenør når det kommer til nygbyggeri samt større renoveringssager. Vi står for alle processer inden for rådgivning, projektering, planlægning med tilhørende tidsplaner, byggestyring og koordinering. Samtidig er vi udførende når det gælder tømrerentrepriser. 


Bæredygtigt byggeri i træ


Hos Cirkulært Byggeri er en af vores kernekompentencer bæredygtige træbyggerier. Vi er specialister i projektering og udførsel inden for bæredygtigt byggeri i træelementer med diffusionsåbne konstruktioner med tilhørende organiske byggematerialer såsom træfiber- og papiruldsisolering. 


Vi udfører nybyg i højeste kvalitet og som samtidig kan klassificeres som lavenergihuse. 


Læs mere om vores nybyg her

Renovering med de rigtige materialevalg


Det kan være svært at finde svært at vide hvilke slags tiltag og byggeløsninger der vil fungere bedst til lige netop din renovering. Her kan vi som professionelle med stor erfaring på området, hjælpe dig til at vælge den helt rigtig løsning i forhold til konstruktioner og de helt rigtige materialevalg. Med vores hjælp beslutter vi sammen den bedste løsning.  


LCA-analyser & rådgivning til dit nye hus


Hos Cirkulært Byggeri går vi rigtig meget op i at bygge så bæredygtigt som muligt. Derfor har vi også rigtig god erfaring med udarbejdelse af LCA (Livscyklusvurdering) på nybyg. 


Hele den grundlæggende idé bag LCA er at man laver en miljøvurdering af hele byggeriets levetid, hvor alt det der sker igennem hele byggeriets livscyklus indgår. På denne måde har man alle bygningens miljøpåvirkninger såsom materialeudvinding, brugte ressourcer på produktion, transport, holdbarhed/levetid, vedligeholdelse, bortskaffelse mm. tænkt med i regnskabet.


På denne måde tegnes et helt klart billede af produktets påvirkning på vores miljø og det er netop her at tankegangen omkring LCA adskiller sig fra den traditionelle tilgang til brugen af materialer i den danske byggebranche.


 Kontakt os

Energioptimering


Det kan blive dyrt ikke at bygge så klogt som muligt, når energipriserne er så høje. Samtidig er det også godt for klimaet at man allerede i projektering af byggeriet tænker energioptimering ind i jeres bolig eller erhverv. 
Dette gør vi ved at gennemtænke konstruktionerne og materialesammensætningen, samtidig med blandt andet at implementere ventilationsvinduer og en højeffektiv udsugsvarmepumpe som sammen hjælpes ad til at udnytte den varme luft i din bolig til at genere ny varme og varmt brugsvand. Bare ved sådan et system kan du spare helt op til 25% energi på dit varme- og kølebehov.


Læs mere om energioptimering herAt skulle til at bygge nyt eller det at bevæge sig ud i en større renovering, kan hurtigt blive meget overvældende. Du skal være meget velkommen til at ringe til os for en helt uforpligtende samtale.

Vi hjælper dig meget gerne!